Lugn

Ett bra sätt till lugn är via andningen.

Förberedelser, Du kan göra lite förberedelser men det är ej avgörande, men ett bra alternativ:
Välj en skön plats för dig och välj en tidpunkt som du ska öva för lugn. Kanske passar det bra med innan du går och lägger dig för att sova.

Inga krav och måsten, det är dem som du vill få bort och nå ditt lugn.

Blunda och andas med magen. Känn att magen rör sig och lungorna fylls… Släpp ut luften.

Andas in.
Gör en paus i en halv sekund innan du släpper ut luften.

Andas in och bara för att känna, så ta in lite mer luft i en halv sekund längre än förra andetaget.
Släpp ut luften.

Andas in och släpp ut
Fortsätt tills du vill sluta, när som helst fungerar att sluta. Det avgör du själv.

Kanske märker du att du reflekterar och funderar över något medan du blundar och andas?
– Ja, alla gör det.
Ibland kan man vilja nå ett visst mål och vägen dit, vet bara du själv med hur du ska göra med ev funderingar som kommer under tiden du vill ha lugn.
T ex kanske du vill skingra tankarna och då väljer du att tänka på rörelserna i kroppen under andningen. Eller så låter du bara funderingarna ha sin gång och ”tänker klart” och ser vilken tanke som kommer härnäst.
När du vill sluta och känner dig redo, så öppnar du ögonen och gör det som du bestämt dig för att göra -precis innan du öppnar ögonen.

Lugn och ro = Inandning och utandning